N
Neetha
12 Jul 20

free ayi english class tharumo

Replies to this post

H
Hari

Mental health, physical health... Communication skills , Language improvement and financial knowledge.. Also To Do Business Online On Changing Technology

0
H
Hari

I am able to help you in your all over development

0
H
Hari

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കു ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ ഗ്രോസറി
ഉത്പന്നങ്ങളും (അരി, പയർ, പരിപ്പ്, etc..)ഓൺലൈൻ ആയി ലഭ്യമാകുന്നു അതും
MRP യേക്കാൾ കുറഞനിരക്കിൽ നിങളുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കും...

കേരളത്തിൽ എല്ലായിടങളിലും ഷോപ്പൂകൾ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു....
👍 800 രൂപ മുടക്കി നിങൾക്കും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാം ..
👍 ഇതിലൂടെ ദിവസം 200 rs മുതൽ 5000 rs വരെ Incom കൂടി നിങൾക്ക് ലഭിക്കൂന്നതിന് ...
തല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക....

https://chat.whatsapp.com/J1SN5QuzsU81wzEvzZwckS

0