R
Ravi
26 May 19

Hi every one...nanu 10 varaku chala baga chadhiva vadini but inter numdi sariga chadhavalakapoya epudu degree final year ki vacha 5 backlogs vunay kani naku epudu baga chadhivi backlogs ani clear chasi mba join avalani vundhi kani adi nanu chayagalana ladho naku thaliyadam ladhu plss give me any ideas

Replies to this post

H
Hari

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കു ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ ഗ്രോസറി
ഉത്പന്നങ്ങളും (അരി, പയർ, പരിപ്പ്, etc..)ഓൺലൈൻ ആയി ലഭ്യമാകുന്നു അതും
MRP യേക്കാൾ കുറഞനിരക്കിൽ നിങളുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കും...

കേരളത്തിൽ എല്ലായിടങളിലും ഷോപ്പൂകൾ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു....
👍 800 രൂപ മുടക്കി നിങൾക്കും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാം ..
👍 ഇതിലൂടെ ദിവസം 200 rs മുതൽ 5000 rs വരെ Incom കൂടി നിങൾക്ക് ലഭിക്കൂന്നതിന് ...
തല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക....

https://chat.whatsapp.com/J1SN5QuzsU81wzEvzZwckS

0
M
Mahi

Particular ga oka time table(planning) pettuko aa time thaggattuga chadhuko kacchithanga pass avuthav

0