😊
😊😊😊
27 Feb 20

Slide ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ slide ലും അക്ഷരപിശക് കാണുന്നുണ്ട്. മലയാളം അറിയാത്തവരാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് !

Replies to this post

Posts you may like