V
Vyshak
02 Feb 20

പഠിക്കാൻ ഉള്ളത് മാത്രം പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇടക് ഒകെ കുറച്ചു കഥ ഒകെ പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സ്‌ എടുക്കുന്നതാണ്

Replies to this post

Posts you may like