A
Arifa
30 Jun 18

July 7th ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന Junior laboratory assistant exam ന്റെ സിലബസ്ൽ MLT യും കാണുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് ടു വിന് MLT പഠിക്കാത്തവർ എക്സാം എഴുതാൻ അർഹരാണോ? പോസ്റ്റ്ലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുമോ?

Replies to this post