M
Mariya
22 Feb 21

Arjuna nritham popular in Alappuzha or Kottayam?

Replies to this post

E
Entri

കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് അര്‍ജ്ജുനനൃത്തത്തിന് കൂടുതല്‍ പ്രചാരം. അര്‍ജ്ജുനനൃത്തത്തിന് മയില്‍പ്പീലിത്തൂക്കം എന്നും പറയാറുണ്ട്.

1

Posts you may like