S
Sarath
28 Nov 19

Sir maths class valare nannayittund,,,,ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ പുറകിലാണ്,,സർ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസുകൾ നൽകുകയാണ്ങ്കിൽ വളരെയധികം ഉപകരമായിരിക്കും,,സർ എടുക്കുന്ന eng ക്ലാസ് നന്നായിട്ടുണ്ട്,

Replies to this post

Posts you may like