E
Entri
14 Nov 19

Discuss your doubts regarding the topic : ശതമാനം - 01

Replies to this post

M
Manu.S

ഒരു സംഖ്യയുടെ 30% ൻ്റെ 20% ൻ്റെ 10% 24 ആണ്. സംഖ്യ എത് ?

2
P
Phoenix

Simple... but powerful class😀

3
വിജയൻ

class നന്നായി :ഒരു കാര്യം, Black Pen, [ Red] ആക്കണം, എന്നാൽ എഴുതുന്നത് കൂടുതലറിയാമായിരിന്നു.

2

Posts you may like