E
Entri
05 Nov 19

Discuss your doubts regarding the topic : Preposition-4

Replies to this post

A
Arjun

Preposition ഇനിയും കൂടുതൽ ഉണ്ടല്ലോ.. കൂടുതൽ ക്ലാസുകൾ ഉൾപെടുത്താമൊ ഇതിൽ

1
J
Jayakrishnan

Pour എന്നാൽ ഒഴിക്കുക എന്നും. Pure എന്നാൽ ശുദ്ധം എന്നുമല്ലേ...

1
N
Nithin

More classes needed

0

Posts you may like