A
Athul
13 Nov 17

കേട് വരാത്ത ഒരേഒരു ഭക്ഷണവസ്തു?

1.തേൻ
2. തക്കാളി
3. സവോള
4. ബീഫ്

Replies to this post

S
Shyam

1

2
R
Ratheesh

പഴകും തോറും കേടു വരാത്ത വസ്തു എന്ന് ചോദ്യം ഒന്നു തിരുത്തിയാൽ കുറച്ച് കൂടി ഉചിതമാവും

2
V
Vaishnav

1

1