C
Christeena
25 Sep 20

26th September - Day 20 Task

Watch Video

1) ഗണിതം - 

സമയവും ദൂരവും - 01
സമയവും ദൂരവും - 02

2) പൊതു വിജ്ഞാനം-
വനങ്ങൾ
റോഡ് ഗതാഗതം

 3) സാമാന്യശാസ്ത്രം - 
ആറ്റം, തന്മാത്രകൾ - 01
4) വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രവും ബോധനശാസ്ത്രവും - 
വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകൾ

5) English - 
Concords-PDF നോട്ട് shared in the അഡ്മിൻ ഒൺലി group

Study Cards:

1) പൊതു വിജ്ഞാനം - Class 9
മധ്യകാല ലോകം --അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ
കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വിനിമയങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം

2) സാമാന്യശാസ്ത്രം - Class8

ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന
രാസബന്ധനം
റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളും രാസപ്രവർത്തന വേഗവും

There will be an exam based on these topics on 25th September evening.

Live Class

Date:26/09/202
Time:5pm- 7pm
Topic:കേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
Faculty:Jose Thomas

Quote for the Day

Do something today that your future self will thank you for.

Replies to this post

R
Rakhee

How t join the live class

0
R
Rakhee

How to join the class

0