C
Christeena
25 Sep 20

26th September - Day 13 Task

Watch Video

1) ഗണിതം - 
ശതമാനം - 03
ശതമാനം - 04
 2) പൊതു വിജ്ഞാനം
ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ - 01
ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ - 02
 3) സാമാന്യശാസ്ത്രം - 
ശബ്ദം - 01
ശബ്ദം - 02

4) വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രവും ബോധനശാസ്ത്രവും - 
വിദ്യാഭ്യാസ ദർശനികർ -PDF shared in Admin only group.

5) English -
Active & Passive - 07
Active & Passive - 08

Study Cards:

1) പൊതു വിജ്ഞാനം - Class 7
കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിലേക്ക്
യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ
2) സാമാന്യശാസ്ത്രം - Class 8
രാസമാറ്റങ്ങൾ
ലോഹങ്ങൾ 
അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും 

There will be an exam based on these topics on 26th September evening.

Live Class

Date:26/09/202
Time:5pm- 7pm
Topic:കേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
Faculty:Jose Thomas

Quote for the Day

"Don’t watch the clock. Do what it does. Keep going."

Replies to this post