N
Nisha@entri.me
23 Jul 19

ചന്ദ്രയാൻ -2  ചന്ദ്രന്റെ ഏത് പ്രദേശമാണ് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത്?

A. ചന്ദ്രന്റെ ഉത്തരധ്രുവം
B. ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവം
C. ചന്ദ്രന്റെ വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം.
D. ചന്ദ്രന്റെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാത്ത ഭാഗം

Replies to this post

A
Abhijith.k.p

B

5
S
Shifna

B

4
J
Jasmine

B

7