A
Aswathi
19 Jul 19

One time regstrtn കൊടുത്ത name sslc name തന്നെ ആവണം നിർബന്ധം ഉണ്ടോ? ഞാൻ passport ആണ് id proof കൊടുത്തിരിക്കുന്നെ.. അതിൽ ഉള്ള name ആണ് കൊടുത്തത്. Husband name surname ആയി കൊടുത്തിട്ടു. I am applyng psc for the frst time.

Replies to this post