E
Entri
29 Jun 19

Discuss your doubts regarding the topic : Vinayacham 3

Replies to this post

C
Chithra

നടു വിനയെച്ചം കാലത്തിനു പ്രാധാന്യമില്ലാത്തത് ആണോ??
ഒരു മാഷ്
"റോഡിലൂടെ സൂക്ഷിച്ചു പോവുക"
"നന്ദി വീണ്ടും വരിക"
എന്നിവ നടു വിനയെച്ചത്തിന് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞുതന്നു

0

Posts you may like