M
Malu
14 May 19

ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ ഒരിക്കൽ കോണിൽ വന്നാൽ വീണ്ടും മട്ട കോണിൽ വരാൻ എടുക്കുന്ന ചുരുങ്ങിയ സമയം 32 8/11

Replies to this post

E
Entri

👍

0