M
Mentor
16 Jul 20

ബംഗാൾ വിലാപം ദിനം എന്നാണ് ?

A. December 10
B. October 16
C. January 24
D. October 15

PSC ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പൊൾ തന്നെ പഠിക്കൂ.

Watch 'ദേശിയ പ്രസ്ഥാനം' Class Now

Replies to this post

A
Aparna

Oct 16

1
S
Shahna

B

0
K
karthika

Oct 16

0