M
Mentor
15 Jul 20

മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്ക ഭാരം എത്ര ?

A. 530 g
B. 1400 g
C. 420 g
D. 1700 g

PSC ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പൊൾ തന്നെ പഠിക്കൂ.

Watch 'മൃഗങ്ങൾ' Class Now

Replies to this post

A
Amal

B)1400g

2
R
Raveena

B

1
J
Jasmin

1400g

0