E
Entri
30 Jun 20

Discuss your doubts regarding the topic : Video Name

Replies to this post

శివ

Hi sir ఒక వృత్త చుట్టూ కొలత 88 cm, దాని వైశాల్యం ఎంత?
Ap = p2/4 పై = 88×88/ 4×22/7 ఉన్నది సార్. నా డౌట్ 22/ 7 ఎలా వచ్చింది sir Explain sir plz

0

Posts you may like