A
Anas
12 Jun 20

സർ, അടുത്ത ടോപിക് മലയാളം കവികളും കൃതികളും, തൂലിക നാമങ്ങളും, അവാർഡുകളും, അവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷങ്ങളും ചെയ്യണേ.... ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ്സ്‌ ആക്കി important ഉള്ളത് എടുത്തു തന്നാലും മതി. Entry team അനുവദിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Replies to this post

Posts you may like