E
Entri
19 May 20

Discuss your doubts regarding the topic : ക്ലോക്ക് 01

Replies to this post

S
Sbk_kc

നേർരേഖ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്..? (മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനുട്ട് സൂചിയും 44തവണ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് )

0

Posts you may like