R
Rajesh
02 May 20

Sir.... ക്ലാസ് വളരേ നന്നയി മനസിലാവുന്നു ഉണ്ട്‌.... എനിക്ക് grammar ഒരുപാട് tough. ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറെ ഈസി ആകുന്നു.... ഒരുപാടു നന്നിയുണ്ട്... thank. You. Sir😍😍

Replies to this post

Posts you may like